آموزش مستمر تنها راه ارتقا مهارت کوهنوردی است

گزارش اولین اردوی آموزشی و تمرینی صعودهای زمستانی باشگاه آلپ:

در روز جمعه مورخ 95 / 8 /21 اولین مرحله اردوهای آموزشی باشگاه با هدف تعیین سطح شرکت کنندگان در این اردوها در منطقه میشو برگزار شد ابتدا قله میشو از مسیر گرده صعود شد (حرکت از پیست اسکی پیام ساعت 8 قله میشو ساعت 10 / 30 ).
بعد از صعود قله میشو 4 مورد تست و آزمون شامل کنترل تجهیزات ،تست هوازی،آزمون گره ،ایجاد کارگاه طبیعی از حاضرین در اردوها روی قله میشو انجام شد .
سپس در ساعت 12 / 30 به طرف قله گوی زنگی حرکت و با تاکید به رعایت قانون ساعت طلایی ( ساعت 14 ) ، از یکی از یالهای کم تردد بین قلل میشو و گوی زنگی با هدف بررسی وضعیت اعضا در مواجه با مسیرهای دشوار و بکر به سمت پایین سرازیر شدیم و نهایتا اردو راس ساعت 17 در پیست اسکی پیام به پایان رسید.

نفرات شرکت کننده در اردو :
آقایان / خانمها
1 طراحی ( سرپرست اردو )
2 شعاعی فر( مربی اردو )
3 قره داغی ( مربی اردو )
4 آزادی ( مربی ارده )
5 شاکری
6 رحمانزاده
7 آقاجانی
8 خدادادی
9 سالم دل
10 رزی منش
11 بنی هاشم
12 بهره ور
13 عسجدی
14 حمیدی فر
15 توحیدی
16 دکتر شعربافی
17 شمس

منبع : باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز |گزارش اولین اردوی آموزشی و تمرینی صعودهای زمستانی باشگاه آلپ:
برچسب ها : ساعت ,میشو ,اردو ,مربی ,آموزشی ,اولین ,پیست اسکی ,اسکی پیام ,مربی اردو ,زمستانی باشگاه ,صعودهای زمستانی ,صعودهای زمستانی باشگاه ,تمرینی صعودهای